Riska kapitāls
seko mums

 

Informācija par riska kapitālu
Riska kapitāls ir profesionāla investora ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā. Tas ir kā uzņēmuma stimulators, kas kopā ar citām investīcijām veicina uzņēmuma straujāku izaugsmi un vērtības pieaugumu.

Ar riska kapitāla piesaistes palīdzību iespējams:

  • Īstenot dažādas jaunas biznesa idejas;
  • Paplašināt uzņēmējdarbību;
  • Reorganizēt to;
  • Uzlabot uzņēmuma parādu struktūru.

Riska kapitāla fondi kā investori
Riska kapitāla fondi ir vidēja termiņa investori, kas orientēti uz ciešu sadarbību ar uzņēmējiem ar mērķi veicināt uzņēmuma attīstību un vērtības pieaugumu.
Riska kapitāla fondi ieguldījumus uzņēmumu kapitālā veic uz ierobežotu laika posmu - parasti 3-6 gadi. Tā kā fondu peļņa ir tieši atkarīga no uzņēmuma darbības, tie ir ieinteresēti palîdzēt ar visu iespējamo, lai nodrošinātu uzņēmuma sekmīgu attīstību. Tāpēc investīciju laikā fonda pārstāvji var aktīvi līdzdarboties uzņēmumu pārvaldē.

Riska kapitāls